EHB Electronics

Motorstyrning i världsklass

Under mer än 35 år har tyska EHB Electronics GmbH målmedvetet utvecklat ett världsledande sortiment av motorstyrningar av elektroniskt styrda och mekaniskt reglerade dieselmotorer, olika typer av maskinövervakning samt skräddarsydda motorkablage.

Ökar säkerheten och kapar kostnader

Målsättningen har hela tiden varit att förenkla motorstyrningen genom säker och tydlig kommunikation mellan människa och maskin samt undvika kostsamma driftstopp och minimera underhållskostnader genom kontinuerlig övervakning av kritiska motorparametrar.

Lösningar för en mängd applikationer

EHB har utvecklat kvalitetsprodukter både för stationära och mobila applikationer inom entreprenad, byggnation, vägunderhåll, åkeri, skogsbruk och lantbruk. Förutom lösningar till dieselmotordrivna nyttofordon kan man även styra och övervaka flishuggar, generatorer, kompressorer, stubbfräsar, pumpar och andra specialmaskiner.

Samtliga EHB-produkter kan levereras med kompletta kablage för både standard- och skräddarsydda lösningar vilka garanterar funktionalitet, förenklar monteringen och sparar både tid och pengar.

Samtliga EHB produkter kan levereras med kompletta kablage både standard- och skräddarsydda lösningar vilka garanterar funktionalitet, förenklar monteringen och sparar både tid och pengar.

Företagsfakta:

  • EHB electronic GmbH grundades 1975.
  • Erbjuder ett brett sortiment av standardprodukter och skräddarsydda systemlösningar.
  • Lanserade de första systemen för automatisk motorövervakning 1995.
  • Ledande tillverkare av CANbus styrsystem och styrenheter för dieselmotorer.
  • Mer än 40 personer arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla världsledande stationära och mobila lösningar för motorstyrning och maskinövervakning.
  • Återförsäljare och kunder finns spridda över hela världen.
  • Diesel Power är svensk distributör för EHB sedan 2013.

Länkar: