X-342-Yachts

Motorbyte i en X-342-Yachts

Vikt c 4,2 ton, längd 8,1 m, bredd 3,28 m, 6 kojplatser, segelbåt från sent 80-tal. X-342 presenterades under andra halvan av 1980-talet. Tillverkningen upphörde någon gång under 1990-talet. Hon är tillverkad enligt IOR-reglerna. X-342 gick att få antingen med 7/8-dels rigg eller masthead. Tidigare satt det den Volvo Penta 2002 (18 hk) med toppfart 8 knop. Ny motor är en Solé Diesel Mini-29 (27 hk). Installationen blev väldigt bra och motorn startade med en gång. 

Länkar för X-342-Yachts

Om du har fler frågor kring denna installation så är du välkommen att ringa oss på Diesel Power för rådgivning. Vi har till exempel ett brett sortiment av alla tillbehör som ofta behövs vid en installation av en ny motor.

Tack till Torsten på Boat Consult.