Storebro Solö Lyx III

Motorbyte i en Storebro Solö Lyx III

Vikt c 1,8 ton, längd 7,5 m, bredd 2,6 m, 5 kojplatser, planande båt från 70-talet

Tidigare satt det en VP AQ 130 (Volvo bensin B20 motor på 130 hk) i båten med VP-280 drev och duoprop propeller med en toppfart på 18 knop.

Ny motor är en Hyundai SeasAll D170P (170 hk/3800 rpm) med VP adapter som ger båten en ny toppfart över 30 knop.

Den nya Hyundai motorn räcker mer än väl till för denna båt som med duoproppen fått en lugn och stabil gång. Mycket snabbt når den upp över planingströskeln och når marschfart mellan 18 – 22 knop. Farter över 25 knop nås med lätthet och den toppar lätt 30 knop om man vill pröva. Motorns tysta gång kan inte jämföras med den gamla högvarvade Volvon. Bränsleförbrukningen som har blivit generande låg – den ligger faktiskt nere på ca 0,7 – 0,8 l/dm vid 18 knop.

Motorbyte/Installation har gjorts av återförsäljaren S-O Marin i Luleå. Installationen var relativt enkel när gamla skölden kunde användas. Viss justering av avgasanslutningen och den gamla styrarmen krävdes samt installation av sjövatten och kompletterande bränslefilter. Installations- och motorkostnaden upplevdes av kunden som överkomlig i jämförelse med andra konkurrenters erbjudanden.

Länkar för Storebro Solö Lyx III

Tack till Sven-Olof Hederyd!