Motorer till generatoraggregat

MAN erbjuder en serie av välrenommerade hjälpmotorer anpassade för generatoraggregat och reservkraft i effektområdet 100 kVa till 750 kVA. MAN motorer är tillförlitliga, hållbara och bränslesnåla.

MAN D2676 dieselmotor
MAN D2676

50 Hz – 190 kW/60 Hz – 220 kW
6 cylindrig radmotor
Displacement 13,6 l

MAN D2676 dieselmotor
MAN D2676

50 Hz – 280 kW/60 Hz – 330 kW
6 cylindrig radmotor
Displacement 13,6 l

MAN D2676 dieselmotor
MAN D2676

50 Hz – 360 kW/60 Hz – 410 kW
6 cylindrig radmotor
Displacement 12,4 l

MAN D2676 dieselmotor
MAN D2676

50 Hz – 375 kW/60 Hz – 445 kW
6 cylindrig radmotor
Displacement 12,4 l

MAN D2868 dieselmotor
MAN D2862

50 Hz -700 kW/60 Hz – 800 kW
6 cylinder
V 90 °
Displacement 24,2 l

MAN D2868 dieselmotor
MAN D2862

50 Hz – 600 kW/60 Hz – 700 kW
6 cylinder
V 90 °
Displacement 24,2 l

MAN E3262 dieselmotor
MAN E3262

50 Hz – 500 kW/60 Hz – 500 kW
6 cylinder
V 90 °
Displacement 25,8 l

 

Våra varumärken