MAN erbjuder ett brett utbud av fyrtakts marindieselmotorer anpassade för krävande applikationer inom kommersiell sjöfart indelade i tre olika driftsklasser:

  • Heavy duty– obegränsade drifttimmar per år med upp till 100 % maximal belastning för bogserbåtar och alla andra hårt arbetande fartyg – från 200 till 1000 hk.
  • Medium duty – upp till 3000 driftstimmar per år med maximalt 50 % maximal belastning för färjor, passagerarfartyg och fiskebåtar – från 560 till 1500 hk.
  • Light duty – upp till 1000 driftstimmar per år med maximalt 20 % maximal belastning för patrullbåtar, ambulans- och polisbåtar – från 730 till 2000 hk.

De kommersiella motorerna från MAN klarar alla högt ställda prestandakrav för arbetsbåtar och mindre fartyg med tyngre körcykler.

MAN har ett brett produktprogram från 200 – 2000 hk.

En individuell prövning av varje applikation görs och ofta medger MAN avsteg uppåt från ovanstående, exempelvis vid vattenjetsapplikationer.

Läs mer:
MAN i6 commercial diesel engine
MAN i6

Cyl: i6
Volym: 12,4 liter
Heavy duty: 147-382 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC

MAN i6 commercial diesel engine
MAN i6

Cyl: i6
Volym: 12,4 liter
Medium duty: 412-478 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC

MAN i6 dieselmotor
MAN i6

Cyl: i6
Volym: 12,4 liter
Light duty: 323 – 588 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC

MAN V8 Motor
MAN V8

Cyl: V8
Volym: 16,2 liter
Heavy duty: 441-500 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC

MAN V8 Motor
MAN V8

Cyl: V8
Volym: 16,2 liter
Medium duty: 588-662 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC

MAN V8 Motor
MAN V8

Cyl: V8
Volym: 16,2 liter
Light duty: 735 – 882 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II, EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC, 97/68/EC
IMO Tier II, EPA Tier 3 2)
RCD 2013/53/EC

MAN V12 dieselmotor
MAN V12

Cyl: V12
Volym: 24,2 liter
Heavy duty: 551-735 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II, EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC

MAN V8 dieselmotor
MAN V12

Cyl: V12
Volym: 24,2 liter
Medium duty: 749-1066 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC

MAN V12 dieselmotor
MAN V12

Cyl: V12
Volym: 24,2 liter
Light duty: 1,029 – 1397 kW

Emissionsuppfyllnad:
IMO Tier II
EPA Tier 3
RCD 2013/53/EC
RCD 94/25/EC
97/68/EC

Våra varumärken