Powerpacks

Yanmar Power Pack har kompakta installationsmått och förberedda gränssnitt för enkel integrering. Alla rörliga delar är beröringsskyddade, levereras helt kompletta för direkt montering i er applikation.

TNV/TNM Genepack (11 – 55 KVA)

TNV/TNM Induspack (14 – 62 KW)

Våra varumärken