Emissionsregler

Utvecklingen av industrimotorer har på senare år i stor utsträckning drivits av ständigt skärpta emissionsregler. Reglerna som gäller inom EU har stegvis harmoniserats med de nordamerikanska emissionsregler som fastställs av den amerikanska myndigheten EPA (Enivironmental Protection Agency).

I övergången från ett miljösteg till nästa finns det övergångsregler som skall göra det lättare för maskintillverkarna. Dessa regler är ofta krångliga, men erbjuder också goda möjligheter om man använder dom rätt. Fråga oss om du har funderingar kring detta.

 
I Sverige har vi sedan mitten av 90-talet lågsvavligt bränsle, vilket har en positiv effekt på emissionerna men också är en förutsättning för att t.ex. dieselpartikelfilter skall fungera. Huvudkomponenterna i den reningsteknik som John Deere idag använder är de samma som användes på fordon som skulle köra in i de s.k. Miljözonerna i Göteborg, Stockholm och Malmö i slutet av 90-talet. Denna teknik är idag väl beprövad och fungerar väl även för de tuffaste applikationerna.
Mer om emissionsregler och den teknik som John Deere valt:

Mer information:

EU Kommissionens hemsida för “Emissions from non-road mobile machinery”
EPA:s hemsida för “Nonroad Diesel Engines”
Diesel Net (Eng), information om Steg V

Användbar länk från Dieselnet:
https://www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php#s5)

Hur du läser motorskyltar

Alla motorer som tillverkas i enlighet med EU: s motorutsläpp Direktiv 97/68/EG måste märkas med viss information. Denna märkning ska ske med en hållbar metod, ofta är det tryckt, stämplat eller graverat. Motormärkningen bör innehålla namnet på motortillverkaren och typgodkännandenummer.

Motorns skylt är märkt med en kod som motsvarar EU:s emissions steg. Det i sin tur berättar för oss hur mycket föroreningar motorn genererar. Motorplattor kan vara svåra att lokalisera och sitter ibland svårt till. Innan du börjar leta så se till att du stänger av och isolerar utrustning och säkerställ att den är ordentligt avkyld. Alla parkeringsbromsar eller säkerhetslås ska användas och manövreringarna tas bort. Motormärkningen ska vara lokaliserbar med motorn installerad i maskinen med alla nödvändiga åtkomstskydd till motorns öppning. Om motorplattan inte är synlig på motorn ska det finnas en dubblett på en alternativ synlig plats, till exempel i förarhytten eller inuti motorhuven.

Det finns en nyckelsiffran i typgodkännandenumret som ger uttrycklig bevisning för den utsläppsnivå mot vilken motorn tillverkades. Det finns en andra siffra som kan användas som en indikation på om motorn är typgodkänd för variabel hastighet eller konstant hastighetsdrift. Denna andra siffra är av betydelse för att konstant hastighetsmotorreglering i EU för närvarande är begränsad till steg IIIA (fas IIIB och IV-motorer med konstant hastighet existerar inte).

Observera att steg IV inte existerar för några NRMM-motorer <56 kW. I detta fall är utsläppsregleringen i EU begränsad till steg IIIB.

I exemplet betyder bokstäverna PA att det är en variabel hastighet IIIB 130 560 kW motor. Detta överensstämmer med 01 september 2015 GLA NRMM krav för alla zoner, och uppfyller kraven för 01 sept 2020 GLA NRMM för alla zoner, med undantag för Central Activity Zone och Canary Wharf.

Därefter kan du använda första bokstaven för att hitta motorns utsläppsnivå för motorn enligt följande:

EU Emissionssteg

A-C EU-steg I
D-G ​​EU Steg II
H-K EU-steg IIIA
L-P EU-steg IIIB
Q-R EU Steg IV

Motorskylt

Våra varumärken