John Deere

I mer än 30 år har båtägare använt John Deere motorer. John Deere marinmotorer är kraftfulla, pålitliga, tysta och bränsleeffektiva. Motorer erbjuder effekter från 80 till 750 hk. Motorerna är enkla att installera tack vare att de har många tillvalsmöjligheter och tillbehör. Dess design möjliggör att de är lätt att nå motorns alla delar. Motorerna är servicevänliga, har tyst gång och har låga vibrationer.

John Deere har under senare år utvecklat ett antal nya motorer med mindre dimensioner och större prestanda. Dessa motorer är väl lämpade snabbgående yachter.

John-Deere-4045SFM85
John Deere 4045TFM85

PowerTech™ marinmotor
4 cyl. 4500 cc
75-93 kW
100-125 hk

Emissionsuppfyllnad:
EPA Tier 3
IMO MARPOL
NRMM (97/68/EC)

 

John-Deere-4045SFM85
John Deere 4045AFM85

PowerTech™ marinmotor
4 cyl. 4500 cc
119-168 kW
160-225 hk

Emissionsuppfyllnad:
EPA Tier 3
IMO MARPOL
NRMM (97/68/EC)

John-Deere-4045SFM85
John Deere 4045SFM85

PowerTech™ marinmotor
4 cyl. 4500 cc
205 -235 kW / 2600 – 2800 rpm
275-315 hk

Emissionsuppfyllnad:
EPA Tier 3
IMO MARPOL
NRMM (97/68/EC)
Recreational Craft Directive II

John Deere 6068AFM85

PowerTech™ marinmotor
6 cyl. 6800 cc
172-246 kW, 275 hk / 2300-2600 rpm

Emissionsuppfyllnad:
EPA Tier 3
IMO MARPOL
NRMM (97/68/EC)

John Deere 6068SFM85

PowerTech™ marinmotor
6 cyl. 6800 cc
186-298 kW
249 – 400 hk / 2400 – 2800 rpm

Emissionsuppfyllnad:
EPA Tier 3
IMO MARPOL
NRMM (97/68/EC)

John Deere 6090AFM85

PowerTech™ marinmotor
6 cyl. 9000 cc
285 – 425 hk / 2100 – 2400 rpm
213-317 kW

Emissionsuppfyllnad:
EPA Tier 3
IMO MARPOL
NRMM (97/68/EC)

John Deere 6090SFM85

PowerTech™ marinmotor
6 cyl. 9000 cc
325 – 550 hk / 2100 – 2500 rpm

Emissionsuppfyllnad:
EPA Tier 3
IMO MARPOL
NRMM (97/68/EC)

John Deere 6135AFM85

PowerTech™ marinmotor
6 cyl. 13500 cc
365 – 575 hk / 1800 – 2100 rpm

Emissionsuppfyllnad:
EPA Tier 3
IMO MARPOL
NRMM (97/68/EC)

John Deere 6135SFM85

PowerTech™ marinmotor
6 cyl. 13500 cc
425 – 750 hk / 1800 – 2200 rpm

Emissionsuppfyllnad:
EPA Tier 3
IMO MARPOL
NRMM (97/68/EC)

Våra varumärken