Marin fritid

Diesel Power är svensk distributör för marinmotorer för fritidsbåtsmarknaden från Hyundai SeasAll, Solé Diesel, COX Powertrain och  MAN High-Speed Engines.

Vi har ett väl utbyggt återförsäljarnät som hjälper dig som båtägare att få den bästa lösningen för dig och din båt.

Vill du hitta en återförsäljare i närheten av dig?

Vill du läsa om hur andra båtägare gått tillväga? Här får värdefulla råd och tips på din väg mot en ny marinmotor.  Du är också välkommen att kontakta oss!

Våra varumärken